Firma

o nas

 

MB Pharma Spółka z o.o. Spółka Komandytowa jest hurtownią farmaceutyczną działającą na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

Nasza działalność opiera się na podstawowej zasadzie sterującej obrotem towarowym pomiędzy państwami członkowskimi UE jaką jest swoboda przepływu towarów. Oznacza to, że na obszarze UE towary pomiędzy państwami członkowskimi mogą być przemieszczane bez jakichkolwiek utrudnień, jednocześnie towar wprowadzony legalnie (zgodnie z obowiązującymi w tym kraju wymogami) do obrotu w jednym państwie UE może być sprzedawany na terytorium każdego innego.